RQ-2
RQ-3
RQ-1
RQ-4
RUIQIFENG

RUIQIFENG

T MZE MATERIAL
BIZ hakda

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Guangxi Ruiqifeng New Material Co., Ltd.
(Guangxi Pingguo Jianfeng Alýumin Co., Ltd)

“Guangxi Ruiqifeng New Material Co., Ltd”, 24 ýyllyk alýumin profili we alýumin ýylylyk geçiriji önümçiligi, ätiýaçlyk we eksport bilen dünýä derejesindäki önümçilik we hyzmat üpjün edijisidir.Häzirki wagtda zawodymyz 530,000M2 meýdany tutýar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000 tonnadan gowrak.Ruiqifeng, alýumin gaýtadan işleýän senagat üpjünçilik zynjyryny we galyndy dizaýnyndan we alýumin çig malynyň çig malyndan ekstruziýa alýumin profillerine we çuňňur gaýtadan işlemegine, alýuminiý ýerüsti bejergisine çenli doly önümçilik we amaly dolandyryş ulgamyny döretdi.

Has giňişleýin gör

Täzeçillikli alýumin önümleri

Alýumin profilleri penjireler, gapylar, elektronika, transport we müňlerçe önüm meýdançalary üçin ulanylýar.Customörite ekstruziýa dizaýnyny we önümçiligini üpjün edýäris.Hünärmenlerimiz, pikirleriňizi hakykata öwürmek üçin innowasion alýumin çözgütleri bilen size kömek ederler.

Taslamalar

Alýumin ekstruziýalarynda we önümçilik proseslerinde 15 ýyllyk bilimimiz we tejribämiz bilen Ruiqifeng köp alýumin taslamalaryna üstünlikli gatnaşdy.Işewürlik awtoulag senagatyny, elektrik energiýasy ulgamyny, takyk gural, senagat profilini, binanyň gurluşygyny öz içine alýar.

Taslama işlerine syn

Taslama işlerine syn

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Has giňişleýin gör
Halkara işewürlik merkezi (ICC-HongKong)

Halkara işewürlik merkezi (ICC-HongKong)

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Has giňişleýin gör
Gündogar Meidiýa merkezi (Pekin)

Gündogar Meidiýa merkezi (Pekin)

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Has giňişleýin gör
“Anhui” redaksiýa binasy

“Anhui” redaksiýa binasy

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Has giňişleýin gör
Okokohama Mitsui binasy-Gök bina merkezi

Okokohama Mitsui binasy-Gök bina merkezi

Biz alýumin profiliniň çözgüdi we ýylylyk çüýşesi öndürijisidiris

Has giňişleýin gör
wideo_ sergi

Alýumin aýdymçy syýahatyňyzy başlaň
Ruiqifeng bilen

wideo_ sergi
digital_rotation_ico

20+

YEYLLAR TASLAMASY
digital_rotation_ico

80,000+

TON ÖNÜMLERI
digital_rotation_ico

200+

HYZMATDAŞLAR
digital_rotation_ico

530,000+

GYSGAÇA METERLER

Habarlar

“Guangxi Ruiqifeng New Materials CO., Ltd.” tebigy baýlyklary önümlere we çözgütlere innowasiýa we täsirli usullar arkaly has durnukly gurşaw döretmegi maksat edinýär.

LED alýumin profilleri
23-05-24

LED programmalary üçin ajaýyp material

LED programmalary üçin ajaýyp material Aluminiumyň ýylylyk dolandyryş proýektleri ony ýagtylyk diod goýmalary üçin ileri tutulýan material edýär.Gowy görnüşi ony iň gowy saýlamaga öwürýär.Lightagtylyk diod (LED) iki gurşunly ýarymgeçiriji ýagtylyk çeşmesidir.Yşyk-diodly indikatorlar has kiçi, az energiýa sarp edýär we akkor ýagty turşundan has uzak dowam edýär ...

+ Dowamyny oka
ekstrudirlenen alýumin profil
23-05-17

Garyndylar we çydamlylyklaryň arasyndaky baglanyşyk

Garyndylar bilen çydamlylygyň arasyndaky baglanyşyk Alýumin alýumin, şeýlemi?Hawa, hawa.Emma ýüzlerçe dürli alýumin erginleri bar.Garyndyny saýlamagy üns bilen göz öňünde tutup, taslamaňyza başlamak möhümdir.Bu bilmeli zatlaryňyz.6060 ýa-da 6063 ýaly aňsatlyk bilen çykarylýan erginler we birneme az ekstrudirlenýän erginler bar ...

+ Dowamyny oka
alýumin-erginler
23-05-15

Alýumin erginlerine degişlilikde dizaýn standartlary

Alýumin erginleri bilen baglanyşykly dizaýn ülňüleri Alýumin erginleri bilen baglanyşykly käbir möhüm dizaýn standartlary bar, meniň pikirimçe bilmeli.Birinjisi EN 12020-2.Bu standart, adatça, 6060, 6063 ýaly erginler üçin ulanylýar we alýuminiý ekstruziýanyň görnüşi gaty çylşyrymly bolmasa, has az 6005 we 6005A üçin ulanylýar.Programma ...

+ Dowamyny oka

Hyzmatdaşlarymyz

Müşderilerimiziň hemmesine, hemişe ilki bilen müşderä, ilki bilen ýokary baha berýäris.Biziň islegimiz, ähli müşderilerimiz üçin gymmatlyk döredip, girdejililigi ýokarlandyrmak we durnuklylygy herekete getirmek.

444
logo04
logo02
logo01
666
333
222
201802011505387332
1644980214 (1)
555
111

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz