Gün panelleriniň we ýel turbinalarynyň surat kolla .y - dowamlylyk düşünjesi

Sarp ediji elektron

Sarp ediji elektron

Heatylylyk geçiriji, elektron ýa-da mehaniki enjam tarapyndan döredilen ýylylygy suwuk serişdä, köplenç howa ýa-da suwuk sowadyjy enjamdan uzakda ýerleşýän, şeýlelik bilen enjamyň temperaturasyny kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýän passiw ýylylyk çalşyjydyr.Kompýuterlerde protsessorlary, GPU-lary we käbir çipsetleri we RAM modullaryny sowatmak üçin ýylylyk enjamlary ulanylýar.Atylylyk lýubkalary, güýçli tranzistorlar we lazer we ýagtylyk çykaryjy diodlar (optiki) ýaly ýokary güýçli ýarymgeçiriji enjamlar bilen ulanylýar, bu ýerde komponentiň ýylylyk paýlamak ukyby onuň temperaturasyny üýtgetmek üçin ýeterlik däl.

surat21
surat22

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz