Gün panelleriniň we ýel turbinalarynyň surat kolla .y - dowamlylyk düşünjesi

Gurluşyk gurluşygy

Gurluşyk şertnamasy

Alýumin penjireler we gapylar alýumin gurluşyk profillerinden ýasalýar. Onuň penjire gurluşy adaty alýumin garyndy gapylaryna we penjirelerine we termiki izolýasiýa edilen alýumin garyndy gapylaryna we penjirelerine bölünýär. Alýumin penjireleri gözelligiň aýratynlyklaryna eýedir.möhürlemek we ýokary güýç.Gurluşykda giňden ulanylýar.Öý bezeginde, balkon üçin alýumin gapylar we penjireler ulanylýar

surat7
surat8
surat9
surat10
surat14
surat13

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz