US-2 hakda

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

“Guangxi Ruiqifeng New Material Co., Ltd”, 24 ýyllyk alýumin profili we alýumin ýylylyk geçiriji önümçiligi, ätiýaçlyk we eksport bilen dünýä derejesindäki önümçilik we hyzmat üpjün edijisidir.
Häzirki wagtda zawodymyz 530,000M2 meýdany tutýar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000 tonnadan gowrak.Ruiqifeng, alýumin gaýtadan işleýän senagat üpjünçilik zynjyryny we galyndy dizaýnyndan we alýumin çig malynyň çig malyndan ekstruziýa alýumin profillerine we çuňňur gaýtadan işlemegine, alýuminiý ýerüsti bejergisine çenli doly önümçilik we amaly dolandyryş ulgamyny döretdi.
Ruiqifeng, häzirki zaman kärhana dolandyryş mehanizmini we dolandyryş düşünjesini hödürledi, ISO 9001, ISO 14001, CE, AAA derejeli karz reýting şahadatnamasy we ş.m. tassyklady, müşderilere hil bilen üpjün etmek üçin ýokary tehnologiýaly zehinleri, ösen enjamlar, güýçli tehniki güýç bilen giňden özüne çekýär. önümler we ajaýyp hyzmat.20 ýyldan gowrak ösüş bilen önümlerimiz Günorta Amerika, günorta-gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta Amerika we ş.m. ýaly 40-dan gowrak ýurda we sebite eksport etdi.
Ruiqifeng elmydama “müşderi-gönükdirilen” iş pelsepesine eýerip, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak we müşderiler bilen ýeňiş gazanmak ugrunda ähli tagallalary edýär.
Ruiqifeng, ekstruziýa alýumin önümlerini ygtybarly üpjün ediji bolar!

kompaniýasy

Kärhana görnüşi

Hytaýda gözleg we alýumin çuň gaýtadan işleýän önümleri öndürmek we öwrenmek.
Alýumin garyndysy we çuňňur gaýtadan işleýän alýumin öndürijisi boluň.
Dünýäde ýokary bäsdeş we meşhur alýumin eksportçysy boluň.

Ussahana enjamlary

Enjamlar8
Enjamlar2
Enjamlar4
Enjamlar5

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz