Gün panelleriniň we ýel turbinalarynyň surat kolla .y - dowamlylyk düşünjesi

Elektrik energiýasy we elektrik üpjünçiligi

Elektrik energiýasy we elektrik üpjünçiligi

ÜPS, ýagny üznüksiz elektrik üpjünçiligi, batareýany esasy hereketlendiriji bilen birleşdirýän we esasy hereketlendiriji inwertory ýaly modul zynjyry arkaly göni toky elektrik toguna öwürýän ulgam enjamlarydyr. Köplenç ýeke kompýuter, kompýuter ulgamy ýa-da başga güýç üçin ulanylýar Durnukly, üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin solenoid klapan, basyş geçiriji ýaly elektron enjamlar.ÜPS elektrik üpjünçiligi şeýle giňden ulanylýar, alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamy enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün etmekde möhüm rol oýnady.

surat18
surat19
surat20

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz