baş_banner

Ekstrudirlenen alýumin ýylylyk çüýşesi

 • Ekstrudirlenen alýumin ýylylyk çüýşesi

  Ekstrudirlenen alýumin ýylylyk çüýşesi

  “Ruiqifeng”, ekstrudirlenen alýumin ýylylyk lýubkalary üçin giň ölçegleri we konfigurasiýalary bilen ekstrudirlenen alýumin gyzdyryjy öndüriji, köpüsi aslynda senagat standartlary.Gerekli alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamyny sorap bilersiňiz.Islegleriňize laýyk gelýän önüm tapyp bilmeseňizem, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen ýylylyk geçiriji ekstruziýasyny dizaýn edip bileris.

  “Ruiqifeng” ekstrudirlenen ýylylyk enjamlary, arhitektura, maglumat tehnologiýasy, sarp ediji, lukmançylyk, LED yşyklandyryş we elektrik öwrülişi we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar. Alýumin ýylylyk geçiriji berkitmesi elektrik gyzdyryjy güýçlendiriji, elektrik üpjünçiligi we senagat gözegçiligi we ş.m.

  Ruiqifeng alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamlarynyň esasy artykmaçlyklary:

  1. Bir gezeklik dizaýn we önümçilik çözgütleri ähli çykdajylaryňyzy tygşytlaýar
  2. Standart ölçegli bar bolan ekstrudirlenen ýylylyk enjamy, başlangyç çykdajylaryňyzy tygşytlaň
  3. Adaty ekstrudirlenen ýylylyk geçirijisiniň ululygy
  4.Siziň alternatiwaňyz üçin müňlerçe galyplar
  5. Iň soňky gural tehnologiýamyz bilen öz dizaýnyňyzy düzüň

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz