info@aluminum-artist.com +86 13556890771
head_banner

Habarlar

“Guangxi Ruiqifeng New Material Co., Ltd”, Hytaýda iň uly alýumin profil üpjün edijilerinden biridir, penjire we gapy alýumin profilleri, senagat alýumin profilleri we arhitektura alýumin profilleri we alýumin ýylylygy ýaly dürli programmalar üçin ýokary hilli alýumin profilini öndürmek üçin ägirt uly gurama bar. lýubkalar.Alýumin profilleriniň we ýylylyk enjamlarynyň her pudakda diýen ýaly ulanylýandygy hiç kim üçin syr däl.
Bu ýerde, kompaniýanyň öndürýän esasy önümlerine serederis.

1, Windows we gapylar üçin alýumin profilleri
Kompaniýa aşakdaky aýratynlyklara eýe bolan daşky we içerki alýumin penjireleri we gapy profillerini tygşytly dizaýn hödürleýär:
1.Haýsy hil
2. Amatly bahalar
3. Çalt eltip bermek
4.Sizleşdirilen dizaýnlar
Iberilmezden ozal 5.100% QC barlagy
6. Professional hyzmat
7. Ajaýyp material
8. Owadan görnüş

2, Senagat we binagärlik üçin alýumin profilleri
Bu alýumin profilleri üçin bar bolan temperatura T4, T5, T6 we ş.m. öndürmek üçin ulanylýan material Alýumin garyndysy 6063, 6063A, 6060, 6061,6005.Dürli görnüşde bolýar.gönüburçlugy, tegelek, inedördül, üçburçlygy we käbir beýleki şekilleri öz içine alýar.Müşderi islese üýtgetmeler hem edilip bilner.Adatça, üýtgetmeler buraw deşiklerinden başlap, berkidiji ýaýlary, flanes gapdal panelleri we şuňa meňzeş zatlary goşup biler.
Faceerüsti bejergi köp tarapdan tapawutlanyp biler, ýöne köplenç yzygiderli anodizasiýa aşakdaky usullar arkaly amala aşyrylýar.
1.Mil gutardy
2.Anodizirlenen
3.Hromat
4. Poroşok bilen örtülen
5.Silwer mat
6.Gum partlamasy

3, Alýumin zynjyrlary
Alýumin ýylylyk geçiriji profil howa kompressorlaryny, awtoulaglary, demir, sowadyjy, gurluşyk enjamlary, tehnika we gündelik ulanyş üçin dürli enjamlary öndürmekde giňden ulanylýar.Poslama garşylyk aýratynlygyny ýokarlandyrmak üçin alýuminiý ýylylyk geçiriji profilleri üçin ýerüsti bejergileriň iň oňat amallaryndan birini ulanýarys.Heatylylyk geçiriji profilimiz, gündelik durmuşyň işini has aňsatlaşdyrýan ýylylygyň çalt depginde ýaýramagyny üpjün etmek üçin häzirki zaman we täsirli datçikleri, has ýokary dykyzlygy we ajaýyp geçirijiligi ulanýar.
Alýumin ýylylyk geçiriji profil, dartyş güýji ≥205MPa-dan ybarat iň belli garyndylardan biri bolan 6063-T6, HW gatylygy 1,15-den pes bolmadyk dürli garyndylary ulanmak arkaly öndürilýär.


Iş wagty: Mart-01-2022