info@aluminum-artist.com +86 13556890771
head_banner

Habarlar

Kärhananyň howpsuzlygyny dolandyrmagy gowulandyrmak, howpsuzlyk gözegçileriniň howpsuzlygyna gözegçilik etmek ukybyny ýokarlandyrmak we önümçilik howpsuzlygy hadysalarynyň gizlin howplaryna garşy göreşmek üçin Jianfeng kompaniýasy we Ruiqifeng kompaniýasy 2020-nji ýylyň 30-njy noýabrynda howpsuzlyk önümçiligi we daşky gurşawy goramak boýunça okuw maslahatyny geçirdiler.

“Guangxi Ruiqifeng New Material Co., Ltd.” passiwasiýa çyzgysy we onuň howpsuzlyk amallary boýunça okuw geçirdi.Okuw passiwizasiýa liniýasynyň işleýiş proseduralary, işgärleriň howpsuzlygy proseduralary, ýerdäki howpsuzlygyň howplarynyň öňüni almak we ýok etmek we ş.m. arkaly jikme-jik düşündirildi. Mundan başga-da, topar guramasynyň gurluşygy we ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy we çuňňur öwrenildi.

Bu okuwyň üsti bilen işgärleriň tehnologiki proses bilen tanyşlygy we howpsuzlyk amallary ussatlygy hasam güýçlendirildi.Geljekde topar döretmek we netijeliligi çaltlaşdyrmak üçin berk binýady goýmak möhümdir.

news1

Iş wagty: Mart-01-2022